Viterbo - Piazza G. Verdi - Ediz. Kina Italia, Milano - 1960 c.